wz

Pozdně gotická kuše a její konstrukce  

Příspěvek k vojenské taktice na konci středověku